Curriculum Vitae                

STUDIAR

            ARBEIDSERFARING            

Oppnådd akademisk grad:

Cand. Philol. Griegakademiet, institutt for musikk. Universitetet i Bergen

Jobb per i dag

Festivalsjef for Gloppen Musikkfest (sidan 2003)

Dagleg leiar for kulturhuset Trivelshagen på Sandane

Hovudlærarar:

Professor Harald Bjørkøy og Hilde Haraldsen Sveen

Delfag:

Utøvande hovedfag, sang – 40 vkt. Universietet i Bergen, 2004

Vidareutdanning i sang - 20 vkt. Universietet i Bergen, 2002.

Musikkdramatikk – 20 vkt. Universietet i Bergen, 2001.

Praktisk pedagogikk – 20 vkt. Universietet i Bergen, 2001.

Grunnutdanning i song - 20 vkt. Universietet i Bergen, 1998.

Grunnfag i kunsthistorie – 20 vkt. Universietet i Bergen, 1997.

Barokkinterpretasjon. Universietet i Bergen, 1998

Grunnfag i musikk – 20 vkt. Universitetet i Trondheim, 1995.

Examen philosophicum - 5 vkt. , Universietet i Bergen, 1994.

Tidlegare engasjement

Prosjektkoordinator for Norcode ( apr. 08- des 09)

Dagleg leiar for Norsk Barokkorkester (10.07-09.08)

Administrasjonsmedarbeidar i Det Norske Solistkor (våren 2008)

Prosjektkoordinator i Ny Musikk (feb-mars 2008)

Prosjektkoordinator for Grieg 07  (08.06 - 12.07)

Plan- og engasjementskonsulent for Den Norske Opera ( 08.05 - 07.07)

Produksjonsleder for Tromsø Symfoniorkester (11.03 - 07.05)

Rektor ved Gloppen kommunale musikkskule (08.99 - 07.00)

Annan arbeidserfaring

Assistent i administrasjonen ved Griegakademiet, UiB, høsten 2002.

Musikklærar/dirigent ved Drakensberg Boys’ Choir School, Sør Afrika, 98-99.

Leiar for Fagutvalget ved Griegakademiet, inst. for musikk, UiB, 1997-1998.

Sivilteneste i Bergen Filharmoniske Orkester, 15.01.96 - 14.05.97

Dagpappa for tre barn, 2½, 5 og 5 år, i Bergen, våren 1994.

Lærar ved Matre barne- og ungdomsskule, høsten 1993

Deltatt på masterclass med bl.a.:

Håkan Haagegård, Peter Schreier, Ian Partridge, Susanna Eken og Elizabeth Norberg-Schultz.

Skule

Musikklina på Firda vidaregåande skule, 1989-1993.

UTØVARERAFRING

KOR: Medlem av Det Norske Solistkor (sidan 2004). Har også medvirka i KorVest, Bergen Domkantori, Den Norske Operas kor, VokalArt og Vokal Nord.
 
 

OPERA:Har gjort Gutten i Bodø Musikkteater si oppsetting av barneoperaen Jomfru Rosenving, Spoletta i Opera Nordfjord si oppsetting av Tosca, dobbeltrolla Basilio / Don  Curzio i Opera Nordfjord si oppsetting av Figaros Bryllup og Monostatos i Steinerskolen i Bergen si oppsetting av Tryllefløyten i Stockholm. 

 

KYRKJEMUSIKK: Solist ved ei rekke kirkemusikalske oppsetninger med bl.a. Drakensberg Boys’ Choir, Oslo Kammerkor, Bergen Oratoriekor, Bergen Domkantori, Bergen Barokk og Tromsø Symfoniorkester. (Bl.a. en rekke Bach-kantater, Johannespasjonen av Bach, Messias av Händel, Carmina Burana av Orff, Mozarts Requiem , og Maria Vesper av Monteverdi m.m.).  Har gjort Johannnespasjonen (solist) under leiiing av Peter Schreier.