Cantos Sagrados

Tekstar til musikk av James MacMillan av Ariel Dorfman (Edie Grossmann, eng), Ana Maria Mendoza (Gilbert Markus, eng.). Til bokml (2005) og nynorsk (2007) av Are Frode Sholt.

Are Frode Soholt 2007

 

1. IDENTITY                           

Ariel Dorman, Edie Grossman (engelsk

       

IDENTITET
     
 

What did you say - they found another one?             

- I can’t hear you - this morning             

another one floating                           

in the river?                                         

talk louder - so you didn’t even dare                           

no one can identify him?             

the police said not even his mother             

     not even the mother who bore him             

     not even she could                                         

                                                                       

they said that?                                                       

the other women already tried                              

I can’t understand what you’re saying,      

they turned him over and looked at his face,  

his hands they looked at,       

    right,                                                                                   

they’re all waiting together,                                         

silent, in mourning,                                                       

on the riverbank,                                                       

they took him out of the water                                         

he’s naked                                                                     

    as the day he was born,    

there’s a police captain                                                       

and they won’t leave until I get there?      

He doesn’t belong to anybody,          

you say he doesn’t belong to anybody?       

    tell them I’m getting dressed,       

        I’m leaving now     

    if the captain’s the same one as                           

        last time            

    he knows                                                                     

        what will happen                                                       

        that body will have my name -   

        my son’s my husband’s            

my father’s                                    

        name                           

I’ll sign the papers tell them                                         

    tell them I’m on my way,                           

          wait for me        

and don’t let that captain touch him    

don’t let that captain take one step closer                           

    to him.                           

Tell them not to worry:                           

I can bury my own dead.             

Libera animas omnium fidelium                           

defunctorum de poenis inferni,                           

et de profundo lacu. Libera eas                            

de ore leonis, ne absorbeat es                            

tartarus, ne cadant in obscurum        

Kva er det du seier fann dei ein til?

- Eg hyrer deg ikkje i dag tidleg?

fann dei ein til

flytande i elva?

snakk hgare du torde ikkje?

kan verkeleg ingen identifisere han

politiet sa

     ikkje ein gong mora hans

     ikkje ein gong mora hans, som fdde han

          ikkje ein gong ho

sa dei det?

dei andre kvinnene hadde prvd

Eg forstr ikkje kva du seier

dei snudde han rundt og sg p han, p ansiktet

p hendene, dei sg

     akkurat

dei ventar alle saman

stille, i sorg

ved elvebredda

dei drog han opp fr vatnet

han var naken

     som den dagen han vart fdd

politiet er der, ventar

dei vil ikkje g fr eg kjem?

Han tilhyrer ingen

tilhyrer ingen? kva er det du seier?

     sei til dei at eg gjer meg klar

          eg vil kome no

     om politimannen er den same

          som sist

     vil han vite

          kva som vil skje

          den daude kroppen vil f namnet sitt

          fr meg, fr sonen min, mannen min,

fr faren min;                                                        

          vrt namn

Eg skal signere, berre

     sei dei det, eg er p veg

          vent p meg

ikkje la han ryve han!

ikkje la han ta eit einaste steg

     nrare

be han slappe av;

eg gravlegg mine eigne sjlv.

Set fri dei truande sjeler

fr pinslene i underverda

og fr den djupe sjen. Fri dei fr

lvas gap, s ikkje ddsriket sluker dei,

s dei ikkje fell i mrkret

     
 

II VIRGIN OF GUADALUPE                           

Ana Maria Mendoza, Gilbert Markus (engelsk)

JOMFRU AV GUADALUPE
     
 

Sweet Virgin of Guadalupe,                           

    oh virgin of the gentle eyes,

dark-eyed virgin,                                         

    good Lady, my love,                                         

painted by God’s own hand                           

on the cloak of the Indian Juan Diego,                           

Sweet virgin, my love,             

who commanded the bishop             

to build you a shrine,             

where my brothers the Indians lived                           

in Tapeyepac in Mexico,                           

outside the city. Flogged and burned             

were these poor little ones,

despised, deceived and mocked,             

my brothers the Indians.

A thousand times mistreated,             

a thousand thousand killed.                           

What did you say to the bishop?

    "You will build me a house                           

        outside the city, where I will wait,             

    where I can hear the cries,                           

the pleas of my Indian children."                            

Sweet Virgin of Guadalupe,             

oh virgin of the gentle eyes,                           

dark-eyed virgin, my girl,                           

my love, I want to ask you             

this question, dear mother:                           

Why is it that in Spain,             

    on the far side of our hills and valleys,

 across the sea,                           

why is there                                                       

    another Virgin of Guadalupe,             

          Patron Saint of the Conquerors?

          men with great beards,             

          men on horses,                                                

          men with swords and fire,                           

who crush and burn our homes,             

    and the Indians,                           

    your children,             

         still inside?                           

Why is it. Sweet Virgin,

        sweet mother,             

why is there another Virgin of Guadalupe,             

‘Patroness of the Conquerors’?

Salve Mater coeli porta             

Virga florens et exorta             

David ex prosapia                           

                                                                  

Vakre jomfru av Guadalupe,

     , jomfru av dei vakre auge

mrkaugde kvinne

     Jomfru Maria, mi kjre, mlt

av Guds eiga hand

     p kappa til indianaren Juan Diego

Vakre jomfru, mi kjre

som befalte biskopen

byggje ein heilagdom

for mine indianske brr

som levde i Tapayepac, Mexico,

utanfor byen. Piska og pint

dei stakkars sm,

spotta og hnt

mine brr.

Tusen gongar sltt,

tusen tusen drepne.

Kva sa du til biskopen?

     ”Du skal byggje meg eit hus

          utanfor byen, kor eg kan vente

      kor eg kan hyre grten,

bnner fr mine indianske born.”

Vakre jomfru av Guadalupe,

, jomfru av dei vakre auge

mrkaugde kvinne, jenta mi

mi kjre, eg vil

sprje deg, gode mor:

Kvifor er det slik i Spania

     fjernt fr vre sar og dalar

          over havet,

kvifor er det der

     ei anna Jomfru av Guadalupe,

          til erobrarane?

          menn med svarte skjegg,

          menn p hestar, ville

          menn med sverd og eld,

som brenn husa ned til oske,

     mens dine born,

          indianarane

          enno sv.

Kvifor er det, vakraste Jomfru,

     gode mor,

kvifor er det ein annan Jomfru av Guadalupe,

”Skytsengelen til erobrarane”?

Salve Mater coeli porta      

Blomstrande jomfru, sprunge

ut av Davids tt

     
 

III SUN STONE                                         

Ariel Dorfman, Edie Grossman (engelsk)

SOLSTEIN
     
 

They put the prisoner                                                       

against the wall.   

A soldier ties his hands.             

His fingers touch him - strong,             

gentle, saying goodbye.                           

- Forgive me, compaero

says the voice in a whisper.                           

The echo of his voice                           

and of                                         

    those fingers on his arm             

fills his body with light                           

    I tell you his body fills with light                           

and he almost does not hear                           

the sound of the shots.                           

Et incarnatus est de spiritu sancto             

Ex Maria Virgine, et homo factus est.                                         

Crucifixus etiam nobis   

Dei stiller han opp

mot ein vegg

Ein soldat knyt han fast

og ein finger rrer han - kraftig

vart, seier farvel

- Tilgje meg, compaero -

seier stemma kviskrande

Ekkoet fr orda

og fr

     fingeren mot armen hans

fyller han med lys

     eg seier deg, det fyller han med lys

det er nesten s han ikkje

hyrer skota.

Og han vart fdd p ny av den heilage ande

av Jomfru Maria, og vart eit menneskje.

For vr skuld vart han festa til krossen.