INFO / CV / BILETE / TING / LENKER / TEKSTAR
 Lenker                

KJENTFOLK

            KNUTEPUNKT    

Runar Bergeheim

Yngvil Søholt

Bjarte Engeset

Magnus Skrede

Håkon Matti Skrede

Mobeto

Arild Bakke

     

Gloppen Musikkfest

Norcode

Opera Nordfjord

Den Norske Opera

Grieg 07

Tromsø Symfoniorkester