Membra Jesu Nostra

Membra Jesu Nostri (Vr Jesu lekam), er ein syklus med sju kantatar komponert i 1680 av Dietrich Buxtehude (1637-1707), dedisert

til den svenske hoffkomponisten Gustaf Dben.

Teksten Salve mundi salutare ogs kjent som Rhytmica oratio er eit dikt av den mellomalderske diktaren Arnulf of Louvain (d. 1250). Diktet er delt inn i sju deler, kor kvar del viser til ulike deler p Kristus sin krossfesta kropp: ftene, knea, hendene, sida, brysta, hjartet og andletet.

Are Frode Soholt 2007

  Membra Jesu Nostra Vr Jesu Lekam
     
  Ad pedes Til ftene
     
  CONCERTO  
     
 

Ecce super montes

pedes evangelizantis                           

et annunciantis pacem.  

Sj, han som ber gledebod,

kjem springande over fjell

med bodskap om fred. (Nah, 2,1)

     
  ARIA | SOPRANO      
     
 

Salve mundi salutare,             

salve Jesu care!             

Cruci tuae me aptare                           

vellem vere, tu scis quare,             

da mihi tui copiam 

Ver helsa, verdas frelsar.

Ver helsa, Jesus kjre!

Ved deg p krossen vil eg hengje,

sanneleg - du forstr.

Gje meg av din styrke!             

     
  ARIA | SOPRAN        
     
 

Clavos pedum, plagas duras,             

et tam graves impressuras             

circumplector cum affectu,             

tuo pavens in aspectu,             

tuorum memor vulnerum        

er nagla, med bitre slag;

s gravtungt hamra inn.

Eg famnar om deg, kjenslerrt;

med angst og kvide ved ditt syn;

tankefull og taus ved dine sr.

     
 

ARIA | BASSO  

 
     
 

Dulcis Jesu, pie deus,             

Ad te clamo licet reus,             

praebe mihi te benignum,              ,

ne repellas me indignum

de tuis sanctis pedibus    

Vene Jesus, guddommelege nde

eg gret til deg, som den syndaren eg er:

Vis deg for meg med di miskunn,

la meg vere verdig,

sittjande ved dine fter.

     
 

CONCERTO | DA CAPO             

 
     
 

Ecce super montes,

pedes evangelizantis

et annunciantis pacem.  

Sj, han som ber gledebod,

kjem springande over fjell

med bodskap om fred. (Nah, 2,1)

     
  ARIA | KOR     
     
 

Salve mundi salutare,             

salve Jesu care!             

Cruci tuae me aptare             

vellem vere, tu scis quare,

da mihi tui copiam!             

Ver helsa, verdas frelsar.

Ver helsa, Jesus kjre!

Ved deg p krossen vil eg hengje,

sanneleg - du forstr.

Gje meg av din styrke!             

     
  Ad manus      Til hendene
     
  CONCERTO  
     
 

Quid sunt plagae istae             

in medio manuum tuarum? 

Kva er det for sr

du har i hendene? (Sak, 13,6)

     
  ARIA | SOPRAN  
     
 

Salve Jesu, pastor bone,             

fatigatus in agone,                           

qui per lignum es distractus

et ad lignum es compactus

expansis sanctis manibus.

Ver helsa, Jesus, gode gjetar

utmatta av ddskampen,

riven sund p stammen;

nagla fast i treet - dine

heilage hender strakte ut.

     
  ARIA | SOPRAN  
     
 

Manus sanctae, vos amplector,             

et gemendo condelector,

grates ago plagis tantis,             

clavis duris guttis sanctis

dans lacrymas cum oculis.

Eg grip dei heilage hendene;

gledar meg - med sorg.

Eg takker deg for dine sr;

dei bitre naglane; dei heilage dropane av blod

blanda med trene eg kyssar.

     
  ARIA | KOR  
     
 

In cruore tuo lotum             

me commendo tibi totum,             

tuae sanctae manus istae             

me defendant, Jesu Christe,

extremis in periculis.     

Vaska i ditt heilage blod

gjev eg meg hen til deg.

La dine heilage hender

verne meg, Jesus Kristus,

i mi siste naud.

     
  CONCERTO | DA CAPO  
     
 

Quid sunt plagae istae                           

in medio manuum tuarum?             

Kva er det for sr

du har i hendene? (Sak, 13,6)

     
  Ad cor   Til hjartet
     
  CONCERTO  
     
 

Vulnerasti cormeum,                           

soror mea, sponsa,                           

vulnerasti cormeum.    

Du har rka hjartet mitt,

mi syster, mi brur,

du har rka hjartet mitt, (Jfr. Hgs 4,9)

     
  ARIA | TRIO  
     
 

Summi regis cor, aveto,             

te saluto corde laeto,             

te complecti me delectat             

et hoc meum cor affectat,             

ut ad te loquar, animes. 

Ver helsa, hjartet til vr strste konge

eg helsar deg med fryd.

Eg famnar deg med glede;

det glr i hjartet mitt, nr du

med kjrleik tar i mot.

     
  ARIA | SOPRAN  
 

Per medullam cordis mei,             

peccatoris atque rei,                           

tuus amor transferatur,             

quo cor tuum rapiatur                           

languens amoris vulnere.  

La din kjrleik bli fdt

i djupet av mitt hjarte,

der eg ein syndar og ein skuldig er.

Der grip eg om ditt hjarte,

sra, vansmekta av kjrleik.

 

ARIA | BASS

 
     
 

Viva cordis voce clamo,             

dulce cor, te namque amo,             

ad cor meum inclinare,                           

ut se possit applicare             

devoto tibi pectore.      

Livleg syng mitt hjarte ut,             

du vene hjarte, at eg elskar deg,

Du byer deg mot hjartet mitt

s det kan finne styrke

i mi kjrleikslengt til deg.

     
  CONCERTO | DA CAPO  
     
 

Vulnerasti cormeum,             

soror mea, sponsa,             

vulnerasti cormeum.     

Du har rka hjartet mitt,

mi syster, mi brur,

du har rka hjartet mitt, (Jfr. Hgs 4,9)

     
  Ad faciem         Til andletet
     
  CONCERTO  
     
 

Illustra faciem tuam

super servum tuum,             

salvum me fac in misericordia tua.       

Lat ditt andlet lysa

over din tenar,

frels meg i di miskunn! (Sal 31,17)

     
 

ARIA | TRIO

 
     
 

Salve, caput cruentatum,             

totum spinis coronatum,             

conquassatum, vulneratum,             

arundine verberatum             

facie sputis illita.

Ver helsa, du blodige syn,

omkransa av tornar,

mishandla og sra;

sltt med harde sivryr;             

spytta p i andletet.

     
  ARIA | ALT  
     
 

Dum me mori est necesse,             

noli mihi tunc deesse,                           

in tremenda mortis hora

veni, Jesu, absque mora,             

tuere me et libera.

Nr tida kjem og eg skal dy

ver d ikkje langt ifr meg.

I timen dirrande av angst,

kom, o Jesus, ver der d!

Hegn s om meg, gjer meg fri.

 

CONCERTO

 
 

Cum me jubes emigrare,

Jesu care, tunc appare,                           

o amator amplectende,                           

temet ipsum tunc ostende             

incruce salutifera.                           

Amen!      

Nr du ber meg fare hen

Jesus, kjre, ta i mot meg!

Deg eg elskar og vil famne,

Vis deg sjlv for meg

frelsande p korset.

Amen!