Om Kvindens fysologiske Svagsind

   

Bokmelding - ”OM KVINDENS FYSOLOGISKE SVAGSIND”

(Oversat efter den tyske originals 9. Oplag [9. opplag!!]) av Dr. P. J. Möbius.

 

Denne boka som var å finne i bokbyen Fjærland sommaren 2001, var vist ein svært populær bok då ho kome ut, om ein skal tru omsettaren sitt forord, og det skal ein jo:

 

Bogen slog straks an, allerede Titlen er jo en sikker ”Træffer”, udkom i Oplag paa Oplag og fremkaldte en heftig Meningskamp for eller imod Forf.s Anskuelser; Kvinde-Emancipationens Forkæmpere rettede voldsomme, ofte hadefulle og personlig nærgaaende Angrep paa ham, meden paa den anden Side ikke blot talrige Kolleger, men ogsaa et stort Antal højt dannede Mænd og Kvinder udenfor Lægestanden i alt væsentlig sluttede sig til ham og ydede ham udelt Anerkendelse for den videnskabelige Alvor og Uhildethet, den Konsekvens og skarpe Iagtagelsesevne, der prægede hans undersøgelse af de moderne Teorier om Kvindens Ligestilling med Manden.

 

Boka er i sitt altomslukande Alvor fyllt av glitrande setningar slik som desse:

 

Barnets normale Forhold er patologisk hos den Voksne, Kvindens hos Manden, Negeren hos Europæeren. […] Legemlig set og uden hensyn til de seksuelle Kendetegn er Kvinden en Mellemting mellem Barnet og Manden, og i aandelig Henseende er hun det ogsaa…

 

Og kvifor er Kvinden det? Jo, fordi at…

 

…[h]os Barnet er Hovedet relativt set større end hos Manden, hos Kvinden er Hovedet ikke alene absolut, men ogsaa relativt mindre. Et lille hoved indeholder selvfølgelig ogsaa en lille Hjerne…[…] Hos aandelig lavtståande mænd (f. Eks. hos Negrene) fandt han [Dr. Bischoff] Forhold, der lignede den kvindelige Bygning af Isselappen, medens dennes mægtige Udvikling hos aandelig høitstående Mænd gav et helt andet Billede.

 

Men kva kan ein seie om den kvindelige Kunst?

 

I hvert Fald er det ikke vanskelig at se, at det store Flertal af kvindelige Malere ganske savner den skabende Fantasi [noe som] gør, at den Kvindelige Kunst i det hele og store er værdiløs.

 

Det er i følge Møbius rett og slett viktig at…

 

…de gør alt, hvad der staar i deres Magt, for, i Menneskehedens interesse, at bekæmpe de kvindelige Forfatteres (”Feministernes”) naturstridige Bestræbelser. Det drejer seg her om Folkets Sundhet…

 

Og enno er ein berre kome til side 30! Det er enno 80 sider att med Fornøielig Læsning.