Rejoice in the Lamb

MIN KATT, JEOFFRY

Den engelske poeten Christopher Smart (1722-1771) er kjent for blant annet Œ skrive sine viktigste verk tvangsinnlagt pŒ asyl. Han begynte sitt skrivende virke med Œ skrive for forskjellige magasiner i London og komponere sanger for de popul¾re teatrene. Han var ogsŒ n¾r venn til kulturelle ikoner som Samuel Johnson, og var viden kjent i London. Men kjendisstatusen ble ogsŒ en byrde for Smart. De gikk stadig historier om hans lettsindige drikkevaner og hans enorme pengeforbruk. Han ble sŒgar arrestert pŒ grunn av for stor gjeld. I et av magasinene han skrev for undertegnet han med ÇMrs. Mary MidnightÈ, og denne skikkelsen gjorde han etter hvert ¾rel¿s.

I 1750-Œrene utviklet Smart sannsynligvis en form for religi¿st mani som henf¿rte ham til endel¿se b¿nner. Samuel Johnsen kommenterer at Ómin stakkars venn Smart viste frem sitt forstyrrede sinn ved Œ falle pŒ kne, og fremsi sine b¿nner pŒ gaten, eller i en hvilken som helst uvanlig plassÓ. Svigerfaren til Smart s¿rget for at Smart ble lagt inn pŒ asyl for resten av sitt liv. F¿rst i St. Luke's sykehus som ÇhelbredbarÈ, men senere i Mr. Potters galehus i Bedlam som ÇuhelbredbarÈ.

Isolasjonen og hans antatte religi¿se mani f¿rer til at han nŒ bare skriver religi¿se tekster. Det er sannsynligvis her han skriver sine mest kjente verk: Jubilate Agno og A Song to David. Smart var forlatt og alene, med bare sin katt Jeoffry, som selskap. Smarts dikt til katten er blitt et av de mest leste diktene han skrev. I dette diktet til katten uttrykker Smart sin forstŒelse av at Gud er i alt. NŒr Smart betrakter sin katt, ser han et komplett kattedyr: et vesen som pŒ sin perfekte mŒte eksemplifiserer kattenaturen. Alt katten gj¿r er en bekreftelse og en glorifisering av Gud.

Diktet er en del av Jubilate Agno, et dikt som har over 1700 vers. Jubilate Agno er et intenst religi¿st diktverk, og er en bekreftelse pŒ hans dype tro, en anklage mot det forgjengelige og dŒrskaplige vitenskapen og en kommentar til den tiden han levde i.

Verket bestŒr av vers som sekvensmessig henger sammen, og som alle begynner med enten ÇletÈ eller ÇforÈ. ÇLetÈ-versene henvender utover, til folket, mens ÇforÈ-versene er mer personlige kommentarer og refleksjoner. Dessverre er ikke hele diktet bevart, og det var ikke f¿r 1939 at fragmentene ble funnet av William Stead. Stead publiserte fragmentene under navnet Rejoice in the Lamb: A Song from Bedlam. Benjamin Britten valgte ti av de mest ber¿mte og religi¿se delene nŒr han i 1943 komponerte Rejoice in the Lamb, op 30MIN KATT, JEOFFRY

Den engelske poeten Christopher Smart (1722-1771) er kjent for blant annet Œ skrive sine viktigste verk tvangsinnlagt pŒ asyl. Han begynte sitt skrivende virke med Œ skrive for forskjellige magasiner i London og komponere sanger for de popul¾re teatrene. Han var ogsŒ n¾r venn til kulturelle ikoner som Samuel Johnson, og var viden kjent i London. Men kjendisstatusen ble ogsŒ en byrde for Smart. De gikk stadig historier om hans lettsindige drikkevaner og hans enorme pengeforbruk. Han ble sŒgar arrestert pŒ grunn av for stor gjeld. I et av magasinene han skrev for undertegnet han med ÇMrs. Mary MidnightÈ, og denne skikkelsen gjorde han etter hvert ¾rel¿s.

I 1750-Œrene utviklet Smart sannsynligvis en form for religi¿st mani som henf¿rte ham til endel¿se b¿nner. Samuel Johnsen kommenterer at Ómin stakkars venn Smart viste frem sitt forstyrrede sinn ved Œ falle pŒ kne, og fremsi sine b¿nner pŒ gaten, eller i en hvilken som helst uvanlig plassÓ. Svigerfaren til Smart s¿rget for at Smart ble lagt inn pŒ asyl for resten av sitt liv. F¿rst i St. Luke's sykehus som ÇhelbredbarÈ, men senere i Mr. Potters galehus i Bedlam som ÇuhelbredbarÈ.

Isolasjonen og hans antatte religi¿se mani f¿rer til at han nŒ bare skriver religi¿se tekster. Det er sannsynligvis her han skriver sine mest kjente verk: Jubilate Agno og A Song to David. Smart var forlatt og alene, med bare sin katt Jeoffry, som selskap. Smarts dikt til katten er blitt et av de mest leste diktene han skrev. I dette diktet til katten uttrykker Smart sin forstŒelse av at Gud er i alt. NŒr Smart betrakter sin katt, ser han et komplett kattedyr: et vesen som pŒ sin perfekte mŒte eksemplifiserer kattenaturen. Alt katten gj¿r er en bekreftelse og en glorifisering av Gud.

Diktet er en del av Jubilate Agno, et dikt som har over 1700 vers. Jubilate Agno er et intenst religi¿st diktverk, og er en bekreftelse pŒ hans dype tro, en anklage mot det forgjengelige og dŒrskaplige vitenskapen og en kommentar til den tiden han levde i.

Verket bestŒr av vers som sekvensmessig henger sammen, og som alle begynner med enten ÇletÈ eller ÇforÈ. ÇLetÈ-versene henvender utover, til folket, mens ÇforÈ-versene er mer personlige kommentarer og refleksjoner. Dessverre er ikke hele diktet bevart, og det var ikke f¿r 1939 at fragmentene ble funnet av William Stead. Stead publiserte fragmentene under navnet Rejoice in the Lamb: A Song from Bedlam. Benjamin Britten valgte ti av de mest ber¿mte og religi¿se delene nŒr han i 1943 komponerte Rejoice in the Lamb, op 30.

 

Are Frode Soholt © 2008

 

Rejoice in the Lamb:

A Song from Bedlam

 

Fryd dykk i lammet

 

Utdrag frΠJubilate Agno
av Christopher Smart

   
 

Rejoice in God, O ye Tongues;
Give the glory to the Lord,
And the Lamb.
Nations, and languages,
And every Creature
In which is the breath of Life.
Let man and beast appear before him,
And magnify his name together.

Let Nimrod, the mighty hunter,
Bind a leopard to the altar
And consecrate his spear to the Lord.

Let Ishmail dedicate a tyger,
And give praise for the liberty
In which the Lord has let him at large.

Let Balaam appear with an ass,
And bless the Lord his people
And his creatures for a reward eternal

Let Daniel come forth with a lion,
And praise God with all his might
Through faith in Christ Jesus.

Let Ithamar minister with a chamois,
And bless the name of Him
That cloatheth the naked.

Let Jakim with the satyr
Bless God in the dance,
Dance, dance, dance.
Let David bless with the bear
The beginning of victory to the Lord,
To the Lord the perfection of excellence.

Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the heart of God,
And from the hand of the artist inimitable,
And from the echo of the heavenly harp
In sweetness magnifical and mighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

For I will consider my cat Jeoffry.
For he is the servant of the living God.
Duly and daily serving him.

For at the first glance
Of the glory of God in the East
He worships in his way.

For this is done by wreathing his body
Seven times round with elegant quickness.
For he knows that God is his saviour.
For God has bless'd him
In the variety of his movements.
For there is nothing sweeter
Than his peace when at rest.

For I am possessed of a cat,
Surpassing in beauty,
From whom I take occasion
To bless Almighty God.

For the Mouse is a creature
Of great personal valour.
For this is a true case--
Cat takes female mouse,
Male mouse will not depart,
but stands threat'ning and daring.
If you will let her go,
I will engage you,
As prodigious a creature as you are.

For the Mouse is a creature
Of great personal valour.
For the Mouse is of
An hospitable disposition.

For the flowers are great blessings.
For the flowers are great blessings.
For the flowers have their angels,
Even the words of God's creation.
For the flower glorifies God
And the root parries the adversary.
For there is a language of flowers.
For the flowers are peculiarly
The poetry of Christ.

For I am under the same accusation
With my Savior,
For they said,
He is besides himself.
For the officers of the peace
Are at variance with me,
And the watchman smites me
With his staff.
For the silly fellow, silly fellow,
Is against me,
And belongeth neither to me
Nor to my family.
For I am in twelve hardships,
But he that was born of a virgin
Shall deliver me out of all,
Shall deliver me out of all.

For H is a spirit and therefore he is God.
For K is king and therefore he is God.
For L is love and therefore he is God.
For M is musick and therefore he is God.
And therefore he is God.

For the instruments are by their rhimes,
For the shawm rhimes are lawn fawn and the like.
For the shawm rhimes are moon boon and the like.
For the harp rhimes are sing ring and the like.
For the harp rhimes are ring string and the like.
For the cymbal rhimes are bell well and the like.
For the cymbal rhimes are toll soul and the like.
For the flute rhimes are tooth youth and the like.
For the flute rhimes are suit mute and the like.
For the bassoon rhimes are pass class and the like.
For the dulcimer rhimes are grace place and the like.
For the clarinet rhimes are clean seen and the like.
For the trumpet rhimes are sound bound and the like.

For the trumpet of God is a blessed intelligence
And so are all the instruments in Heav'n.
For God the Father Almighty plays upon the harp
Of stupendous magnitude and melody.
For at that time malignity ceases
And the devils themselves are at peace.
For this time is perceptible to man
By a remarkable stillness and serenity of soul.

Hallelujah, hallelujah,
Hallelujah for the heart of God,
And from the hand of the artist inimitable,
And from the echo of the heavenly harp
In sweetness magnifical and mighty.
Hallelujah, hallelujah, hallelujah.

 

Fryd dykk i Gud, alle tunger:
Gje ¾ra til Herren,
og til Lammet.
nasjonar, og sprŒk,
og alle Skapningar
som det er livspust i.
La menneskje og dyr stΠframfor han,
og saman hylle namnet hans.

La Nimrod, den sterke jegeren
binde ein leopard til altaret
og vie sitt spyd til Herren.

La Ismael vie ein tiger,
og prise fridomen
som Herren har gjeve han.

La Balaam kome med eit esel,
og signe Herren hans folk
og hans skapningar med evig takk.

La Daniel kome med ein l¿ve,
og prise Gud med all sin styrke
gjennom tiltru til Jesus Krist.

La Itamar gje ei gemse
og signe namnet Hans
som kledde den nakne.

La Jakim med ein satyr
signe Gud i dansen,
dans, dans, dans.
La David signe han med ein bj¿rn
starten pΠHerrens siger,
til Herren, makelaus til ende.

Halleluja, halleluja,
halleluja for Guds hjarte
som kunstnarens hand ikkje kan framstille
og frΠekkoet frΠden himmelske harpe
i venleik storslagen og mektig.
Halleluja, halleluja, halleluja.

For eg vil betrakte katten min Jeoffry.
For han er tenaren til den levande Gud.
Tilb¿rleg og dagleg tenar han.

For ved f¿rste glimt
av Guds glorie i aust
¾rar han Gud pŒ sitt vis.

For dette gjer han ved Πbukte kroppen sin
sju gongar rundt med elegant sn¿ggleik.
For han veit at Gud er frelsaren hans.
For Gud har signa han
i variasjonen av r¿rslene hans.
For det er ikkje noko som er meir gildt
enn freden nŒr han kviler.

For eg er gripen av ein katt
einestŒande av venleik
som eg igjen nyttar til
Πsigne den allmektige Gud.

For Musa er ein skapning
med stort personleg mot.
For dette er ei sanning Ð
kattar tar hunnmus,
hannmus vil ikkje r¿mme,
men stŒr djervt og trugande pŒ vakt.
Om du let henne gŒ,
vil eg ta deg inn over meg
som den forbl¿ffande skapningen du er.

For musa er ein skapning
med stort personleg mot.
For musa er av
ein hjartemild legning.

For blomane er ei gudegŒve,
For blomane er ei gudegŒve,
For blomane har sine englar,
og Guds skapande ord.
For blomane glorifiserar Gud
og r¿tene parerar motstandarane.
For det er eit blomesprŒk.
For blomane er pΠmerkeleg vis
KristusÕ poesi.

For eg er under den same skulding
frΠmin frelsar,
for dei sa
han er utanom seg sj¿lv.
For offiserane for fred
er ueinige med meg,
og vaktaren slŒr meg
med sin stokk.
For den dumme kar, dumme kar,
er i mot meg,
og h¿yrer ei til meg
eller familien min.
For eg er satt i tolv pr¿ver
men han som vart f¿dd av ei jomfru
skal frelse meg frΠdei alle,
skal frelse meg frΠdei alle.

For H er ein Œnd og difor er han Gud.
For K er konge og difor er han Gud.
For M er musikk og difor er han Gud.
For S er sjel og difor er han Gud.
Og difor er han Gud.

For instrumenta er med sine rim.
For skalmeierima er duke mjuke og det som liknar.
For skalmeierima er mŒne blŒne og det som liknar.
For harperima er synge gynge og det som liknar.
For harperima er ringe klinge og det som liknar.
For symbalrima er bj¿lle k¿lle og det som liknar.
For symbalrima er vel sjel og det som liknar.
For fl¿yterima er unge sunge og det som liknar.
For fl¿yterima er stille milde og det som liknar.
For fagottrima er pass kvass og det som liknar
For dulcimerrima er ynde mynde og det som liknar.
For klarinettrima er klŒr sŒr og det som liknar.
For trompetrima er lyd spyd og det som liknar.

For Guds trompet er ein signa intelligens
og slik er alle himmelens instrument.
For Gud den Allmektige Far spelar pΠharpen
av forbl¿ffande prakt og melodi.
For dŒ vil det vonde opph¿yre
og djevlane sj¿lv vil gŒ til ro.
For denne tida er merkbar for menneskja
ved ein pŒfallande stille og sjelefred.

Halleluja, halleluja,
halleluja for Guds hjarte
som kunstnarens hand ikkje kan framstille
og frΠekkoet frΠden himmelske harpe
i venleik storslagen og mektig.
Halleluja, halleluja, halleluja.